Processos

El procés de reciclatge

El procés de tractament i reciclatge del plàstic:

Quan la matèria prima arriba a les instal·lacions de RecOn, es fa una selecció i separació manual en funció del material plàstic i del procés al qual s’ha de sotmetre.

Aquest procés pot ser únicament de trituració, de transformació del material per extrusió o de transformació per extrusió i rentat, sempre en funció dels requeriments del client.

La transformació del plàstic per extrusió comprèn la fase de trituració del material en un molí triturador. Aquest procés, pot ser precedit en cas necessari, per una etapa de tall de les peces per a la reducció de la seva mida amb la serra, i transport pneumàtic del material triturat fins els sitges.

Els fragments de plàstic triturat obtinguts tenen una mida que oscil·la els 8mm, ja que la trituració es realitza amb un engraellat de 8mm.

En el cas que el client ho requereixi, una vegada el plàstic ha estat triturat, pot passar per un procés de rentat en moll per tal de deixar-lo net d’impureses.

Finalment, el producte triturat s’emmagatzema en big-bags, per a ser posteriorment transportat i comercialitzat.